Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40423
Title: Công nghệ thúc đẩy sự tăng trưởng
Authors: Tạ, Đức Thịnh
Keywords: Công nghệ thúc đẩy sự tăng trưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.34-35
Abstract: Khi cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 xảy ra, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực logistics phải hành động nhanh chóng và quyết đoán, đưa ra các sáng kiến ổn định trong thời gian ngắn đồng thời đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của người dân và cộng đồng nơi hoạt động logistics được diễn ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40423
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
640.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.