Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40431
Title: Thị phần vận tải thủy nội địa sẽ đạt mức 35% vào năm 2025
Authors: Nhật Quang
Keywords: Thị phần vận tải thủy nội địa
Đạt mức 35% vào năm 2025
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.50-51
Abstract: Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) hiện nay đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối logistics, đặc biệt là trong xuất khẩu hàng hóa. Vận tải ĐTNĐ và vận tải ven biển có ưu thế về giá cước thấp, vận tải được nhiều loại hàng có khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng, ít 6 nhiễm môi trường và an toàn. Với nhưng lợi ích đem lại, định hướng tới năm 2025, thị phần vận tải thủy nội địa đạt mức 55% vào năm 2025 thay vì 18% như hiện tại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40431
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
723.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.