Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40434
Title: Khoa du lịch học 25 năm đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam
Keywords: Du lịch
Đồng hành
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.34-35
Abstract: Năm 2020, năm đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào của ngành du lịch Việt Nam (1960 2020). Đây cũng là năm kỷ niệm 25 năm thành lập khoa du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội (1995-2020). 25 năm là một khoảng thời gian không dài, song cũng đủ giúp khoa du lịch học từng bước khẳng định vị trí và vai trò nổi bật của mình trong việc nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao cho ngành du lịch Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40434
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
869.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.