Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40435
Title: Phát triển cây mắc ca: Doanh nghiệp là nòng cốt trong chuỗi liên kết sản xuất
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Phát triển cây mắc ca
Doanh nghiệp
Nòng cốt
Chuỗi liên kết sản xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.58-59
Abstract: "Cây mắc ca chứa đựng nhiều giá trị xã hội đặc biệt, không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế, vì cây mắc ca có thể vào vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào có thu nhập thấp, là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Cây mắc ca có ý nghĩa "quốc kế, dân sinh", mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết rất nhiều việc làm cho người dân", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về giá trị cây mắc ca.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40435
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
652.69 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.