Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40436
Title: Bàn về đào tạo cử nhân ngành quản trị khách sạn
Authors: Nguyễn, Ngọc Dung
Keywords: Đào tạo
Cử nhân
Quản trị
Khách sạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.36-38
Abstract: Từ thực trạng "phát triển nóng" của ngành du lịch, nhu cầu về nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn trở nên cấp thiết. Trong khoảng 5 -10 năm trở lại đây, theo học ngành quản trị khách sạn được xem là "mốt thời thượng", đào tạo về quản trị khách sạn được coi là "mảnh đất màu mỡ" đối với nhiều cơ sở đào tạo. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực du lịch nói chung và về ngành quản trị khách sạn nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40436
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.