Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40438
Title: Nghề quản trị sự kiện & sự kiện du lịch từ góc nhìn đào tạo
Authors: Trịnh, Lê Anh
Nguyễn, Thu Thủy
Keywords: Quản trị
Sự kiện
Du lịch
Đào tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.39-41
Abstract: Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, điều kiện sống của con người ngày càng tăng cao. Nhu cầu kết nối đa quy mô giữa các cá nhân, nhóm và nhu cầu tạo lập cũng như hưởng thụ các giá trị tinh thần và vật chất thông qua sự kiện ngày càng gia tăng. Quản trị, tổ chức sự kiện hiện là một trong những nghề nghiệp có sức hấp dẫn lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40438
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.