Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40440
Title: Phát triển du lịch theo quan điểm địa phương học
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Keywords: Phát triển
Du lịch
Quan điểm
Địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.42-43
Abstract: Phát triển du lịch theo quan điểm địa phương học khác với quan điểm địa phương chủ nghĩa trong phát triển du lịch. Thực tế hiện nay du lịch một số địa phương đang có biểu hiện của quan điểm địa phương chủ nghĩa, dẫn tới tình trạng phát triển tự phát, không đều, trùng lặp hay rời rạc, thiếu liên kết và thống nhất, các nguồn lực chưa được phát huy tốt nhất, sản phẩm du lịch chưa có dấu ấn đậm nét và chưa tạo thành chuỗi giá trị cao, nhiều hoạt động tổ chức, điều hành thiếu đồng bộ... Phát triển du lịch từng địa phương hay cả nước theo quan điểm địa phương học sẽ phát huy tốt các nguồn lực từng địa phương, tạo sản phẩm đặc thù, tại thị trường mục tiêu, tạo liên kết địa phương trên toàn quốc và các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40440
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
834.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.