Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40443
Title: Kỳ vọng nguồn nhân lực logistics chất lượng trong tương lai
Authors: Thụy Hậu
Keywords: Kỳ vọng nguồn nhân lực
Logistics chất lượng cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.66-68
Abstract: Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là tiền đề cho sự phát triển của các doanh nghiệp logistics trong bối cảnh hội nhập, góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ logistics Việt Nam vượt qua những khó khăn hiện tại, vững bước phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khẳng định vị trí Việt Nam trong khu vực và quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40443
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
907.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.