Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40447
Title: Ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng sản phẩm du lịch
Authors: Trần, Văn Giang
Keywords: Ảnh hưởng
Hoạt động
Vận tải
Chất lượng
Sản phẩm
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.47-49
Abstract: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch giúp các nhà kinh doanh lữ hành có thể xác định được ảnh hưởng của nhân tố này đến chất lượng sản phẩm du lịch của họ; từ đó có những giải pháp tổ chức quản lý một cách hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40447
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.