Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40447
Nhan đề: Ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng sản phẩm du lịch
Tác giả: Trần, Văn Giang
Từ khoá: Ảnh hưởng
Hoạt động
Vận tải
Chất lượng
Sản phẩm
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.47-49
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch giúp các nhà kinh doanh lữ hành có thể xác định được ảnh hưởng của nhân tố này đến chất lượng sản phẩm du lịch của họ; từ đó có những giải pháp tổ chức quản lý một cách hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40447
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.