Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40448
Title: Tranh chấp về thời hiệu khởi kiện
Authors: Ngô, Khắc Lễ
Keywords: Tranh chấp về thời hiệu khởi kiện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.72-73
Abstract: “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện” (Khoản 3 Điều 150, Bộ luật Dân sự 2015 - BLDS 2015). Tuy vậy, phải trả hàng tỷ đồng chỉ vì không biết rằng thời hiệu khởi kiện (thời hiệu) đã hết hoặc có trường hợp thời hiệu lại là “vô hạn" (kiện khi nào cũng được), hay được “gia hạn" (không tính vào thời hiệu) qua một số vụ kiện dưới đây để bạn đọc thấy tầm quan trọng của thời hiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40448
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
702.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.