Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40450
Title: Chuyển đổi số với phát triển du lịch trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19
Authors: Vũ, Thế Bình
Keywords: Chuyển đổi số
Phát triển
Du lịch
Bối cảnh
Ứng phó
Đại dịch
Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.50-51,66
Abstract: Đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng tiêu cực và sâu rộng tới nền kinh tế thế giới, trong đó có ngành du lịch, vốn là một ngành rất nhạy cảm với biến động chính trị- xã hội. Quá trình phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 còn kéo dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực của các ngành, các cấp, nhưng cũng nhờ đó, ngành du lịch đang có và ngày càng nhiều hơn sự thay đổi về phương thức quản lý và mô hình kinh doanh. Chuyển đổi số là một hướng đi cơ bản để nhanh chóng chuyển du lịch thành một ngành kinh tế số và góp phần thúc đẩy du lịch việt nam phát triển trở lại trong những năm tới. Thực hiện mục tiêu trên, ngày 30/9/2020, hiệp hội du lịch việt nam đã phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử tổ chức diễn đàn "chuyển đổi số để phát triển du lịch". Bài viết dưới đây dựa trên báo cáo đề dẫn trình bày tại diễn đàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40450
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.