Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40451
Nhan đề: Disputes on time bar
Tác giả: Ngo, Khac Le
Từ khoá: Disputes on time bar
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Journal Vietnam Logistics Review;No. 157 .- P.74-75
Tóm tắt: “Time bar meant a time limit during which entities/ individuals were entitled to sue, requesting the Court to resolve civil cases to protect their infringed legitimate rights and interests; if that time limit ended, the right to sue was lost” (Clause 3 Article 150 of 2015 Civil Code).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40451
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
759.62 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.