Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40466
Title: Đại dịch Covid-19 và tác động suy thoái kinh tế toàn cầu
Authors: Tống, Thị Thu Hòa
Keywords: Đại dịch
Covid-19
Tác động
Kinh tế
Toàn cầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.4-6
Abstract: Dịch Covid-19 bùng nổ vào năm 2020 đúng vào giai đoạn dễ bị tổn thương của chu kỳ kinh tế toàn cầu. Sức tàn phá và hệ lụy của Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới là đặc biệt nghiêm trọng, đến mức không một đại dịch cận đại nào có thể so sánh được. Khác với những đại dịch từng xảy ra, dịch Covid-19 có phạm vi lây nhiễm lớn, lan mạnh và tập trung ở cả nước lớn có nền kinh tế phát triển. Các kết quả phân tích, đánh giá cho thấy Covid-19 đã và đang khiến nhiều quốc gia rơi vào suy thoái, với việc tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người sụt giảm ở mức thấp nhất kể từ năm 1870.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40466
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.