Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Nhĩ-
dc.contributor.authorLê, Thị Huyền Nhung-
dc.contributor.authorLê, Minh Trường-
dc.date.accessioned2020-12-11T00:47:12Z-
dc.date.available2020-12-11T00:47:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467-
dc.description.abstractBài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 nhân tố gồm: Sự hữu ích sử dụng; Tính dễ sử dụng; Ánh hưởng xung quanh; Sự tin cậy an toàn; Thủ tục quy trình; Thương hiệu ngân hàng đều tác động đến ý định sử dụng dịch vụ IB ở độ tin cậy 95%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.69-72-
dc.subjectInternet Bankingvi_VN
dc.subjectDịch vụvi_VN
dc.subjectNgân hàngvi_VN
dc.titleCác nhân tổ ảnh hướng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.