Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40470
Title: Nghiên cứu ảnh hướng của việc di cư đến quản trị nguồn nhân lực quốc tế
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Chuyển dịch quốc tế
Di cư tự phát
Di cư có tay nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.73-76
Abstract: Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng di cư quốc tế và những tác động của đi cư đối với cá nhân, xã hội và quốc gia. Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về nguồn di cư có tay nghề/người xa xứ tự phát để thấy được ảnh hưởng của nguồn lao động này. Bên cạnh đó, bài viết cũng cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng các thực hành nhân sự khác biệt trong quá trình tuyển dụng, do đó, các tổ chức cần phát triển các phương pháp và cách tiếp cận tuyển dụng phù hợp để thu hút tốt hơn nhóm cá nhân này. Tuy nhiên, bài viết chỉ dừng lại ở bước tìm hiểu cơ sở lý thuyết với các giả thuyết cần được kiếm định trong các nghiên cứu định lượng tiếp theo trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40470
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.