Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40472
Title: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035
Authors: Bùi, Anh Tuấn
Phạm, Hùng Cường
Huỳnh, Đăng Khoa
Vũ, Thị Kim Oanh
Keywords: Đẩy mạnh
Hoạt động xuất khẩu
Sản phẩm xuất khẩu
Ninh Thuận
Định hướng
Năm 2035
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.13-15
Abstract: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngoài các sản phẩm xuất khẩu chính đã được xác định rõ ràng trong thời gian qua, thì ở Ninh Thuận hiện nay, đang nổi lên một số sản phẩm có tiềm năng, có thể đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, đó là: khoáng sản, muối, nước mắm. Bài viết sẽ đánh giá về khả năng xuất khẩu của những mặt hàng này trên địa bàn Tỉnh, từ đó, đưa ra định hướng cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40472
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.