Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40485
Title: Đề xuất khung phân tích về vốn tâm lý, căng thẳng nghề nghiệp và sự gắn kết với công việc của các nhân viên y tế
Authors: Giang, Hán Minh
Nguyễn, Ngọc Duy Phương
Huỳnh, Thanh Tú
Keywords: Căng thẳng nghệ nghiệp
Nhân viên y tế
Sự gắn kết công việc
Vốn tâm lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.86-89
Abstract: Nhân viên y tế là những người có nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Sức khỏe và sự hài lòng nghề nghiệp của nhân viên y tế sẽ đảm bảo duy trì nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng dịch vụ cho các cơ sở y tế. Đặc biệt là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực y tế ở quy mô toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở lý thuyết về vốn tâm lý kết hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan, bài viết đề xuất khung phân tích về vốn tâm lý, căng thẳng nghề nghiệp và sự gắn kết với công việc của các nhân viên y tế tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40485
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.