Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487
Nhan đề: Tác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả công việc của nhân viên
Tác giả: Trịnh, Thùy Anh
Nguyễn, Thế Khải
Đỗ, Thị Thanh Trúc
Từ khoá: Tương thích giá trị
Quản lý trực tiếp
Hành vi
Ngăn ngừa sai sót
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.90-94
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vị chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả làm việc của nhân viên. Kết quả khảo sát từ 715 nhân viên điều dưỡng và bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở Việt Nam cho thấy: (1) Hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót có vai trò trung gian giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên; (2) Tác động trung gian của hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót trong mối quan hệ giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên được điều tiết bởi tự chủ công việc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.