Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Thùy Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Khải-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thanh Trúc-
dc.date.accessioned2020-12-11T01:23:39Z-
dc.date.available2020-12-11T01:23:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm đánh giá tác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vị chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả làm việc của nhân viên. Kết quả khảo sát từ 715 nhân viên điều dưỡng và bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở Việt Nam cho thấy: (1) Hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót có vai trò trung gian giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên; (2) Tác động trung gian của hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót trong mối quan hệ giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên được điều tiết bởi tự chủ công việc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.90-94-
dc.subjectTương thích giá trịvi_VN
dc.subjectQuản lý trực tiếpvi_VN
dc.subjectHành vivi_VN
dc.subjectNgăn ngừa sai sótvi_VN
dc.titleTác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả công việc của nhân viênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.