Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40496
Nhan đề: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động tại địa bàn nước ngoài của lực lượng công an
Tác giả: Cao, Anh Dũng
Từ khoá: Đấu tranh
Phản bác các quan điểm sai trái
Của các thế lực thù địch
Nước ngoài
Lực lượng công an
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.56-61
Tóm tắt: Một trong những hiện pháp mà các thế lực thù địch, phản động tại địa hàn nước ngoài triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta là ra sức tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và hướng vào trong nước. Trong thời gian qua, lực lượng công an nhân dân đã tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ấy, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40496
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.