Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40500
Title: Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá của nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Authors: Bùi, Thị Quỳnh Vân
Keywords: Quảng Ngãi
Hiệu quả
Nhiệm vụ đột phá
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.78-82
Abstract: Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung bộ, có vị trí mang tầm chiến lược của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Phát huy lợi thế này, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình đã tập trung sức lực thực hiện hiệu quả các đột phá về kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, làm cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, quê hương ngày càng khởi sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40500
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.