Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40503
Title: "Sự tích" và "Tích sự"
Authors: Thanh Minh
Keywords: Sự tích
Tích sự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.90
Abstract: Tại nhiều cơ quan, đơn vị, những dịp lễ kỷ niệm, ngày truyền thông thường là khi mọi người sôi nổi “ôn cố tri tân”, Bởi đó là những khoảng thời gian làm song lại biết bao ký ức, gồm cả “chính sử” và “dã sử". Nhưng rôm rả hơn, thường là “dã sử” về những “sự”', những “tích” (chuyện, sự việc) liên quan đến lãnh đạo các thời kỳ. Nhiều “sự”, “tích” trở thành “điển tích” về người lãnh đạo và thậm chí, trở thành “sự tích” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40503
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
382.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.