Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40507
Nhan đề: Sự hình thành, phát triển và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc
Tác giả: Đỗ, Hữu Hưng
Từ khoá: Sự hình thành
Phát triển
Tầng lớp trung lưu
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.106-111
Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc là thành quả của công cuộc cải cách và mở cửa, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này. Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm cũng như tiêu chí đánh giá tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Để có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về “nhóm người có thu nhập trung bình” ở Trung Quốc, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số quan điểm, cách nhìn của giới học giả Trung Quốc xung quanh vấn đề này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40507
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.