Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40507
Title: Sự hình thành, phát triển và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc
Authors: Đỗ, Hữu Hưng
Keywords: Sự hình thành
Phát triển
Tầng lớp trung lưu
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.106-111
Abstract: Sự hình thành và phát triển của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc là thành quả của công cuộc cải cách và mở cửa, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này. Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm cũng như tiêu chí đánh giá tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Để có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về “nhóm người có thu nhập trung bình” ở Trung Quốc, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số quan điểm, cách nhìn của giới học giả Trung Quốc xung quanh vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40507
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.