Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40509
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
Authors: Trần, Văn Quế
Keywords: Nâng cao hiệu quả
Tài sản
Sách giáo khoa
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 37-39
Abstract: Là một trong những công ty cổ phần hóa đầu tiên được cấp phép niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2006, trải qua gần 15 năm, hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được tốc độ phát triển và sức cạnh tranh trên thị trường, do những hạn chế trong quản lý tiền, định giá tài sản, quản lý hàng tồn kho, cũng như chưa đạt các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng để từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40509
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.