Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40510
Title: Thành phố trong thành phố: Từ tên gọi đến thực chất
Authors: Ngô, Viết Nam Sơn
Keywords: Thành phố trong thành phố
Từ tên gọi đến thực chất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.19-20
Abstract: Dự án phát triển thành phố phía Đông trực thuộc TP. HCM, từ việc sáp nhập ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) đang được kỳ vọng có thể tạo những đột phá phát triển mạnh mẽ theo hướng tri thức - sáng tạo - công nghệ cao - hiện đại, giúp tăng năng lực cạnh tranh cho TP. HCM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40510
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
863.82 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.