Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40516
Title: Đầu tư công cho y tế tại một số địa phương và bài học cho tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Viết Hoàng
Keywords: Đầu tư công
Y tế
Địa phương
Bài học
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 46-48
Abstract: Trong quá trình phát triển của từng địa phương nói riêng, đầu tư công cho y tế luôn là công cụ kinh tế quan trọng của Nhà nước, nó có thể đem lại những lợi ích to lớn cho an sinh xã hội cũng như nền kinh tế địa phương, góp phần vào quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đầu tư công cũng có thể trở thành gánh nặng nếu nó được sử dụng một cách thái quá, gây nên sự dàn trải, kém hiệu quả, thậm chí là lãng phí, không cần thiết và góp phần tạo ra hiệu ứng nợ công tại từng địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động đầu tư công cho y tế tại một số địa phương điển hình sẽ gợi mở cho tỉnh Thanh Hóa nhiều bài học hữu ích nhằm cải thiện vấn đề này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40516
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.