Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40518
Title: 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu
Keywords: 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.42-50
Abstract: Forbes Việt Nam đưa ra danh sách 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt nam dựa trên thông tin của từ các công ty tư vấn bất động sản và phỏng vấn trực tiếp các công ty bất động sản nội địa về số lượng sản phẩm đưa ra thị trường trong giai đoạn từ 2014 đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40518
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.