Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40523
Title: Baya Người xây tổ ấm
Authors: Khổng, Loan
Keywords: Người xây tổ ấm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.58-61
Abstract: Dịch bệnh khiến chuỗi siêu thị nội thất và trang trí của Việt Nam Baya đóng sáu địa điểm tại TP. HCM và Hà Nội, nhưng cùng lúc mờ ra những điếm bán hàng mới tại các tinh thành khác. Họ đang đẩy mạnh tốc độ đế trở thành người dẫn đầu khi thị trường đang còn phân mảnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40523
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.