Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40524
Title: Sẵn sàng đón lấy cơ hội
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Sẵn sàng đón lấy cơ hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.62-65
Abstract: Với bảy nhà máy tại Việt Nam, nhà sàn xuất vật liệu xây dựng và cung ứng giải pháp thi công Saint Gobain đang nắm bắt cơ hội phát triển ở đất nước trong giai đoạn đô thị hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40524
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.