Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40526
Nhan đề: Hướng đi riêng
Tác giả: Minh Thiên
Từ khoá: Hướng đi riêng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.66-70
Tóm tắt: Tôn Đông Á chứng minh một điều: người chiến thắng không phải người mạnh nhất mà ở bền sức qua các cuộc sàng lọc của thị trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40526
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.