Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40526
Title: Hướng đi riêng
Authors: Minh Thiên
Keywords: Hướng đi riêng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.66-70
Abstract: Tôn Đông Á chứng minh một điều: người chiến thắng không phải người mạnh nhất mà ở bền sức qua các cuộc sàng lọc của thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40526
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.