Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40529
Title: Đón đầu tương lai
Authors: Linh Chi
Keywords: Đón đầu tương lai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.72-74
Abstract: Sau khi xuất hiện các Startup proptech (công nghệ bất động sản) đơn lẻ, năm 2020 chứng kiến xu hướng các nhà phát triển dự án tên tuổi đầu tư cho proptech với mục tiêu đầy tham vọng,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40529
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.