Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40530
Title: Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tình hình thực hiện tại Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Ngọc
Phạm, Hải Hưng
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp
Kinh tế thị trường
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- 69-71
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, thất nghiệp là hiện tượng khách quan tất yếu xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau, chính vì vậy chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) giúp NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Bài viết phân tích các nguyên nhân thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường và vai trò của BHTN; Thực trạng thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam và một số kiến nghị về chính sách BHTN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40530
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.