Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40531
Title: Làn sóng trả mặt bằng cho thuê
Authors: Đình Đông
Keywords: Làn sóng trả mặt bằng cho thuê
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập 90, Số 11 .- Tr.75-77
Abstract: Hai đợt chống chọi với đại dịch Covid-19 đủ để tạo thành làn sóng trả mặt bằng ở các tuyến phố chính, thậm chí đến cả các hẻm lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40531
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.