Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40565
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Lực lượng sản xuất
Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhân lực chất lượng cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Tập 350, Số 07 .- Tr.47-56
Abstract: Đối với Việt Nam, từ trước đến nay, để phát triển lực lượng sản xuất thì phải có nguồn nhân lực ở trình độ cao. Song đây là một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Mặc dù Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, lực lượng lao động trẻ đông đảo, nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta hiện nay đang thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng và bất cập về cơ cấu trong mối tương quan giữa người lao động với các yếu tố tư liệu sản xuất trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì thế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò vô cùng quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XII.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40565
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.