Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40565
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay
Tác giả: Bùi, Xuân Dũng
Từ khoá: Lực lượng sản xuất
Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhân lực chất lượng cao
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Tập 350, Số 07 .- Tr.47-56
Tóm tắt: Đối với Việt Nam, từ trước đến nay, để phát triển lực lượng sản xuất thì phải có nguồn nhân lực ở trình độ cao. Song đây là một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Mặc dù Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, lực lượng lao động trẻ đông đảo, nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta hiện nay đang thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng và bất cập về cơ cấu trong mối tương quan giữa người lao động với các yếu tố tư liệu sản xuất trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì thế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò vô cùng quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XII.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40565
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.