Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Minh Tuyết-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Lan-
dc.date.accessioned2020-12-11T07:57:18Z-
dc.date.available2020-12-11T07:57:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40577-
dc.description.abstractThắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là sự hội tụ của nhiều nhân tố, nhưng vai trò của Hồ Chí Minh - người đứng đầu một cuộc đấu tranh tổng lực, trong đó có đấu tranh ngoại giao, là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích một số nội dung cơ bản trong nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, tác giả muốn khẳng định tài năng và vai trò của nhà ngoại giao kiệt xuất Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Tập 351, Số 08 .- Tr.19-26-
dc.subjectNghệ thuật ngoại giaovi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectCách mạng tháng Támvi_VN
dc.titleNghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám 1945vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.