Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40601
Title: Chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam về việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường đại học hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Chủ trương của Đảng
Chính sách của Nhà nước
Giáo dục đào tạo
Dạy và học ngoại ngữ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 61 .- Tr.115-121
Abstract: Bài báo nghiên cứu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục và đào tạo, đặc biệt việc dạy và học ngoại ngữ thời kỳ đổi mới đến nay trong các trường đại học. Trong bối cảnh mới, việc dạy và học ngoại ngữ thành công ở các trường đại học là một khâu rất quan trọng vì đó là cầu nối liên kết cộng đồng, liên kết các mối quan hệ xã hội, hợp tác kinh tế, tiếp thu tinh hoa vẫn hóa, khoa học kỹ thuật của nhân loại tốt hơn. Đảng nhấn mạnh muốn thành công phải tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cả hệ thống làm nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương, cụ thể đối với cơ sở giáo dục đại học phải đổi mới giáo trình, phương pháp giảng dạy; nâng cao năng lực giảng viên; nắm bắt tâm lý, khích lệ sinh viên để việc dạy và học có hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40601
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.