Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 21 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" cái nhìn đương đạiMạch, Quang Thắng
2019Hồ Chí Minh - Người vận dụng sáng tạo lý luận Mác-LêNin về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt NamMạch, Quang Thắng
2019Một số vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng nhìn từ góc độ văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng
2019Nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchMạch, Quang Thắng
2019Một số ý kiến về tác phẩm Hồ Chí Minh: The Missing Years 1914 -1941 của tác giả Sophie Quinn-JudgeMạch, Quang Thắng
2021Thêm một số ý kiến liên quan đến quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương về cách mạng Việt Nam tại Hội nghị Trung ương tháng 5-1941Mạch, Quang Thắng
2022Quan điểm của đại hội VII của Đảng về vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mớiMạch, Quang Thắng
2022Hồ Chí Minh với việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ở tỉnh Tuyên Quang trong kháng chiến chống thực dân PhápMạch, Quang Thắng
2022Hội nghị lần Thứ 20 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa III một số bài học về xây dựng ĐảngMạch, Quang Thắng
2022Một số nội dung về vấn đề con người theo cách quy chiếu với quan điểm của Hồ Chí MinhMạch, Quang Thắng