Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nayLê, Văn Lợi
2020Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nhân tố hàng đầu quyết định việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhLê, Văn Lợi
2018Tap chí lịch sử Đảng với việc tuyên truyền Quan điểm, chủ trương của Đảng về dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nayLê, Văn Lợi
2018Vụ quản lý khoa học học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triểnLê, Văn Lợi
2018Nâng cao năng lực vận dụng các phương pháp trong nghiên cứu khoa học ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí MinhLê, Văn Lợi
2019Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch Chủ nghĩa cá nhân" với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho Cán bộ, Đảng viên hiện nayLê, Văn Lợi
2019Công tác, vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Tư tưởng Hồ Chí Minh qua tác phẩm dân vậnLê, Văn Lợi
2021Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật (1930-1945)Lê, Văn Lợi
2021Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tinh thần đại hội XIII của ĐảngLê, Văn Lợi
2021Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng công cuộc đổi mới hiện nayLê, Văn Lợi