Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Chủ trương của Đảng về phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu (2004-2017)Nguyễn, Thị Hồng Mai
2018Chủ trương của Đảng về bảo vệ tài nguyên - môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 - 2016)Vũ, Thị Mạc Dung
2018Xây dựng nông thôn mới bước phát triển nhận thức của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thônNguyễn, Anh Cường
2020Phát triển con người định hướng chiến lược trong chủ trương phát triển bền vững của đảngPhạm, Nguyên Phương
2020Tạp chí lịch sử đảng với việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng (2018-2020)Nguyễn, Danh Lợi; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2021Chủ trương của Đảng về phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũngPhạm, Nguyên Phương; Phạm, Thị Lương Diệu
2021Chủ trương của Đảng về chuyển hướng giáo dục ở miền Bắc (1965-1975)Duy, Thị Hải Hường
2018Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1996 đến năm 2006Trần, Quốc Việt
2018Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nayNguyễn, Danh Tiên; Đỗ, Thị Phương Điệp
2018Thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam (2006 - 2016) một số kết quả bước đầuTrần, Thị Chiên