Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 1277 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2007-2017) một số kết quảNguyễn, Thị Hồng Miên
2018Đấu tranh chống các quan điểm sai trái và luận điểm phản động của các thế lực thù địch trong bối cảnh hiện nayNguyễn, Danh Tiên
2018Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)Đoàn, Thanh Thủy
2018Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng cuả Đảng hiện nayĐặng, Công Thành
2018Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân (1986-2017)Bùi, Bạch Đằng
2018Chủ trương của Đảng về phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu (2004-2017)Nguyễn, Thị Hồng Mai
2018Những tranh luận mới về Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên XôNguyễn, An Ninh
2018Đồng Chí Chu Huy Mân người chiến sĩ quốc tế trong sáng, cao cảTrần, Thị Thu Hương
2018"Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa" (Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế)Lê, Văn Toan
2018Những dự báo xuyên thời đại của C.Mác, Ph.Ăngghen về văn hóa qua Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnNguyễn, Huy Phòng