Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4068
Title: Thị trường phân bón một năm đầy biến động
Keywords: Phân bón
Thị trường thế giới
Sự biến động
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.25-26
Abstract: Thị trường phân bón thế giới trong năm 2017 tiếp tục đối mặt với nhu cầu toàn cầu tương đối yếu do giá nông sản vẫn ở mức thấp, nguồn cung dồi dào với các kho dự trữ đủ và công suất sản xuất có chi phí thấp đang tăng. Trong khi, các nhà máy sản xuất phân bón trong nước có thể đáp ứng đủ nhu cầu phân Ure, phân lân, phân NPK và hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4068
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.