Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4071
Title: Năm 2018 - Dự đoán giá một số kim loại sẽ tiếp tục tăng cao
Keywords: Kim loại
Dự đoán giá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 03 .- Tr.17-20
Abstract: Cuộc chiến chống ô nhiễm của Bắc Kinh, với nhu cầu về năng lượng sạch hơn và các vật liệu thiết yếu cho công nghệ sạch, đồng USD yếu đi đã hỗ trợ kim loại tăng liên tiếp. Giá nicken tăng mạnh trước triển vọng cầu tăng vọt nhằm đáp ứng sự bùng nổ của ngành sản xuất xe điện. Kết thúc tháng 1/2018, giá nicken tăng 14.1%, đạt 12.912,4 USD/tấn; giá đồng tăng 7,5% so với tháng trước lên 7.122,1 USD/tấn; kẽm tăng 13,6% lên 20.593 USD/tấn; nhôm tăng 4,5% lên 2.221,2 USD/tấn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4071
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_278.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.