Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4074
Title: Đặc điểm mô bệnh học trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) và cá lóc (Channa striata) nhiễm vi nấm
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Nguyễn, Hữu Nhơn
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vi nấm là một trong những tác nhân gây bệnh trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) và cá lóc (Channa striata) nuôi thâm canh. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm cá điêu hồng và cá lóc với vi nấm Achlya sp. (C17.01.A) và Saprolegnia sp. (C18.01.S) ở mật độ 104 bào tử/mL và nghiệm thức đối chứng ngâm nước muối sinh lý. Mẫu da cơ và mang được thu vào ngày thứ 1, 3, 5, 7 và 14 sau cảm nhiễm để phân tích mô học. Kết quả cho thấy tỉ lệ chết tích lũy cá điêu hồng cao hơn cá lóc ở nghiệm thức ngâm Saprolegnia sp. và Achlya sp. lần lượt là 96,7%, 80%, 30% và 26,67%. Cá có dấu hiệu có nhiều nhớt trên da, có nhiều sợi nấm bao quanh cơ thể ở phần đầu, thân và đuôi. Cá lóc cảm nhiễm bị mất vảy trên bề mặt cơ thể và đuôi, thân bị lở loét. Mô da-cơ cá điêu hồng xuất hiện bào tử vi nấm ở các vùng bị hoại tử, mất cấu trúc. Mô da cá lóc bị tổn thương, thoái hóa và lở loét. Bào tử nấm nẩy mầm trong lớp biểu mô da và cơ cá.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4074
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
585.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.