Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2020-12-16T00:43:19Z-
dc.date.available2020-12-16T00:43:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40744-
dc.description.abstractPhát triển nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, theo đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu nông sản để tăng sức cạnh tranh. những năm qua, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghi quyết Đại hội XII của Đảng, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;số 272 .- Tr.9-13-
dc.subjectPhát triển nông nghiệp bền vữngvi_VN
dc.subjectNghị quyết Đại hội XII của Đảngvi_VN
dc.subjectNông nghiệpvi_VN
dc.subjectNông dânvi_VN
dc.subjectNông thônvi_VN
dc.titlePhát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.