Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40775
Title: Xây dựng kịch bản giảm ngập cho quận 12 trên mô hình toán
Authors: Huỳnh, Lưu Trùng Phùng
Trần, Tuấn Hoàng
Hồ, Công Toàn
Nguyễn, Phương Đông
Huỳnh, Thị Mỹ Linh
Nguyễn, Kỳ Phùng
Keywords: Ngập
Quận 12
LiDAR
MIKE URBAN
MIKE FLOOD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng thủy văn;Số 705 .- Tr.64-70
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích mô phỏng ngập lụt cũng như đánh giá tác động và giải pháp giảm ngập cho Quận 12, Tp. Hồ Chi Minh. Các module của mô hình MIKE được sử dụng bao gồm: MIKE 11 HD (tính toán dòng chảy trên sông, kênh, rạch, có xét đến công trình cống ngăn triều); MIKE 21 FM (tính dòng chảy tràn bề mặt từ dữ liệu địa hình LiDAR (2,5x2,5m) và công trình để ngăn triều ven sông); MIKE URBAN (mô phỏng mạng lưới thoát nước đô thị từ dữ liệu hiện trạng cống ở quận 12) và mô hình MIKE FLOOD (thực hiện kết nối 3 mô hình MIKE 11 HD, MIKE 21 FM và MIKE URBAN). Nghiên cứu đã sử dụng trận mưa tiêu biểu ngày 26/9/2016 để tính ngập hiện trạng. Kết quả tính toán ngập từ mô hình cho thấy hệ thống tiêu thoát nước Quận 12 hoạt động chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, kịch bản giảm ngập cũng được xây dựng cho những con đường thường xuyên bị ngập như Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn. Kết quả của nghiên cứu cũng đã góp phần trong công tác quy hoạch cũng như tính toán hệ thống thoát nước để không gây ngập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40775
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.178.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.