Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40792
Title: Chính sách Hướng Nam Mới của Đài Loan ở Đông Nam Á
Authors: Lê, Hoàng Anh
Keywords: Chính sách Hướng Nam Mới
Đài Loan
Đông Nam Á
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.56-65
Abstract: Chính sách Hướng Nam Mới là một trong những chiến lược kinh tế quan trọng của Đài Loan, đặc biệt trong quan hệ với các nước Đông Nam Á. Chính sách này đã và đang đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong quan hệ giữa Đài Loan với các nước Đông Nam Á về kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế. Bài viết khái quát một số nội dung chính của Chính sách, việc triển khai chính sách trên các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, y tế, trao đổi nguồn nhân lực, v.v…, đồng thời đưa ra một số nhận xét, đánh giá về Chính sách Hướng Nam Mới của Đài Loan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40792
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.